งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาดและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
13 – 15 มีนาคม 2567
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE)

FOOD TECH EXPO

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นด้านอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเกษตร บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาด และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ที่จะนำพาสินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรของอีสานให้สร้างกำไรและ ส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มให้เกิดความยั่งยืน ที่จะช่วยเสริมความแกร่งด้านผลิตภาพ (Productivity) ของกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจขนาดใหญ่ก้าวสู่การเป็น Smart Factory ในยุคดิจิทัล และยกระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวสู่การเป็น SME Premium บนเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้

ทำไมต้องมา FOOD TECH EXPO

อุตสาหกรรมวัตถุดิบ สินค้าพืชผลทางการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาท

ศูนย์กลางแห่งน่านน้ำที่มี Profitable Niche หรือมีกำลังการซื้อ

ช่วยให้คุณได้พบปะกับคู่ค้าทางธุรกิจตัวจริงผ่านกิจกรรมMatching

สนับสนุนให้เกิดการซื้อขายกันได้จริงผ่านแคมเปญ Cash Back

ช่วยทำ Marketing Activity ต่อเนื่องแม้งานจบไปแล้ว

กิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน

DIGITAL PROVIDER PAVILION

FUTURE FOOD TECHNOLOGY

SYSTEM INTEGRATOR PAVILION

FREE SEMINAR TOPIC

สัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร เข้าฟังฟรี!

สัมมนาสำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยกระดับผลผลิตทั้งด้านกระบวนการผลิต วิจัยและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์


PRODUCT HILIGHT

ดูสินค้าเพิ่มเติม

กลุ่มผู้แสดงสินค้า

From Farm to Food Factory

• Food / Meat / Fruits and Vegetables Processing
Machinery
• Food Safety & Hygiene Technology
• Freeze Drying Machinery
• Factory and Asset Management
• Factory Product and Service Related to
Maintenance
• Fertilizer Product

Robotics and Automation a Modern
Approach to Advancing Agricultural

• Agricultural Equipment and Tools
• Agriculture Technology and Innovation
• Automation and Robotics Sytems
• Automatic Identification & Data Collection / RFID / IoT /
Management and IT Software
• Air Power / Air Pollution & Environmental Technology
and Equipment / Waste Management

Packaging Benefits and Trends of the
Beverage Business

• Beverage & Drink Technology and Equipment
• Beverage & Drink Producer and Distributors
• Bottling and Filling Technology
• Bakery & Confectionery Technology and Equipment
• Business of Packaging / Coding / Marking / Labeling /
Printing Materials
• Business of Pharmaceutical / Cosmetic / Laboratory /
Testing & Measurement

Transport and Logistics Market
Technologies Freight, System and Warehousing

• Transport & Logistics / Materials Handling & Storage
Technology and Equipment
• Technologies Freight / System Palletizing and
Conveying Equipment
• Technologies Refrigeration / Cold Storage &
Spare Parts / Components and Accessories
• Technical & Professional Organization, Services,
Consultancy

SEMINAR PARTNERS

ORGANIZED BY

OFFICIAL SUPPORTER