งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาดและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
19 – 21 มีนาคม 2568
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา (NICE)

FOOD TECH EXPO

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นด้านอาหารและเครื่องดื่ม การแปรรูปเกษตร บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์

งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาด และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ที่จะนำพาสินค้ากลุ่มอาหารและเกษตรของอีสานให้สร้างกำไรและ ส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มให้เกิดความยั่งยืน ที่จะช่วยเสริมความแกร่งด้านผลิตภาพ (Productivity) ของกระบวนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจขนาดใหญ่ก้าวสู่การเป็น Smart Factory ในยุคดิจิทัล และยกระดับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวสู่การเป็น SME Premium บนเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้

ทำไมต้องมา FOOD TECH EXPO

อุตสาหกรรมวัตถุดิบ สินค้าพืชผลทางการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าสูงถึงแสนล้านบาท

ศูนย์กลางแห่งน่านน้ำที่มี Profitable Niche หรือมีกำลังการซื้อ

ช่วยให้คุณได้พบปะกับคู่ค้าทางธุรกิจตัวจริงผ่านกิจกรรมMatching

สนับสนุนให้เกิดการซื้อขายกันได้จริงผ่านแคมเปญ Cash Back

ช่วยทำ Marketing Activity ต่อเนื่องแม้งานจบไปแล้ว

สัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร เข้าฟังฟรี!

สัมมนาสำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยกระดับผลผลิตทั้งด้านกระบวนการผลิต วิจัยและการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์


PRODUCT HIGHLIGHT

ดูสินค้าเพิ่มเติม

กลุ่มผู้แสดงสินค้า

Robotics and Automation a Modern
Approach to Advancing Agricultural

• Agricultural Equipment and Tools
• Agriculture Technology and Innovation
• Automation and Robotics Sytems
• Automatic Identification & Data Collection / RFID / IoT /
Management and IT Software
• Air Power / Air Pollution & Environmental Technology
and Equipment / Waste Management

Packaging Benefits and Trends of the
Beverage Business

• Beverage & Drink Technology and Equipment
• Beverage & Drink Producer and Distributors
• Bottling and Filling Technology
• Bakery & Confectionery Technology and Equipment
• Business of Packaging / Coding / Marking / Labeling /
Printing Materials
• Business of Pharmaceutical / Cosmetic / Laboratory /
Testing & Measurement

Transport and Logistics Market
Technologies Freight, System and Warehousing

• Transport & Logistics / Materials Handling & Storage
Technology and Equipment
• Technologies Freight / System Palletizing and
Conveying Equipment
• Technologies Refrigeration / Cold Storage &
Spare Parts / Components and Accessories
• Technical & Professional Organization, Services,
Consultancy

SEMINAR PARTNERS

ORGANIZED BY

OFFICIAL SUPPORTER